Portrait of Gustave Geffroy


1895 Paul Cézanne

Gustave Geffroy is een Franse romanschrijver en kunstcriticus. In maart 1894 schreef hij een sympathiek artikel in het tijdschrift Le Journal over het werk van de schilder Paul Cézanne. Cézanne had tot dan toe weinig waardering voor zijn schilderkunst ontvangen.

Onderlinge vriend Claude Monet zorgde in november van dat jaar voor een ontmoeting tussen de twee. De kennismaking resulteerde in een portret, dat Paul Cézanne in drie maanden schilderde.
Cézanne was niet gelukkig met het resultaat, hij voltooide het portret van Gustave Geffroy nooit.

Cézanne was bijna altijd ontevreden over zijn werk. Hij vernietigde veel van zijn doeken terwijl zijn navolgers als Picasso en Matisse hem juist erg bewonderden. Het werk van Paul Cézanne heeft dan een enorme invloed gehad op de twintigste eeuwse schilderkunst. Paul Cézanne wordt vaak gezien als de vader van de Moderne Kunst. In zijn eigen tijd was hij echter een buitenstaander en werd vaak onbegrepen.

Het olieverfschilderij is in 1969 aan de Franse staat geschonken door de familie van de verzamelaar Auguste Pellerin en is nu te bewonderen in het Musée d'Orsay in Paris.