Kom dichterbij en kijk eens goed, lijkt Wieteke van Zeil te willen zeggen in haar boek ‘Dichterbij’. Het boek draagt de ondertitel ‘Kunst in details’ waardoor duidelijk wordt dat het boek een verzameling opmerkelijke details in schilderijen bevat, details die je gemakkelijk over het hoofd kunt zien.

Op bladzijde 110 bijvoorbeeld beschrijft van Zeil het detail, een cupido met een honingraat op zijn arm, van het schilderij van Cranach: ‘Venus en Cupido’. De cupido wordt vergezeld door de vrouw om wie het draait op het schilderij: Venus. Met het detail van de honingraat wijst de schilder ons op de verwijzing van het zoet van de honing en de pijn van de bijensteek naar de liefde met Venus als boegbeeld. Auteur en kunsthistoricus Van Zeil beschrijft 52 schilderijen met even zovele details.
Cranach Dichterbij

Zo sober als ‘Dichterbij’ is qua uiterlijk, zo rijk is haar inhoud. Van Zeil schrijft prettig leesbare teksten in een vlotte columnstijl, zoals ze dat ook wekelijks doet in de Volkskrant. Verder bevat mooie foto’s van de kunstwerken en achterin is een lijst met levensbeschrijvingen van de kunstenaars opgenomen.

Dit boek is een aanmoediging om nog meer aandacht te geven aan het kleine oftewel het detail.

Uitgegeven bij Atlas Contact, informatiie over de auteur op Wieteke van Zeil