Is het een agenda, een kunstboek of is het een dagboek? 'Het Nederlandse KunstDagboek' is het alle drie. Hoe toepasselijk voor iemand als ik die van kunst houdt en vanaf haar veertiende jaar in een dagboek schrijft.

De samensteller heeft 365 kunstwerken uit alle tijden en van alle disciplines uit Nederland samengebracht in dit dag-boek. Per bladzijde is een kunstwerk te zien met daarnaast ruimte om afspraken vast te leggen, recepten te noteren of dagelijks persoonlijke aantekeningen te maken. Ik zal zelf het jaartal moeten toevoegen want daarin voorziet het boek niet. Een korte beschrijving met data van de bewuste afbeelding vervolmaakt ieder kunstwerk.

Zo is bij 6 juli een afbeelding te zien van het Raadhuis van Hilversum. Het Raadhuis is ontworpen door Willem Marinus Dudok (6 juli 1884 is zijn geboortedag), de architekt op wie na veel wikken en wegen uiteindelijke de keuze valt. Hij ontwerpt niet alleen het markante gebouw maar ook de daarvoor benodigde gele baksteen is van zijn hand. Hij verzorgt tevens het interieur en hij bemoeit zich met de tuinaanleg, de beplanting en de waterpartij. In juli 1931 wordt het gebouw in gebruik genomen. In 1936 trouwen mijn ouders in dit stadhuis.
Ik heb goede herinneringen aan het gele gebouw in mijn geliefde Hilversum.

Dudokk